تصویر خبر بهره برداری

آیین بهره‌برداری از واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و واکسن تب ‌برفکی برپایه روغنی شرکت پسوک با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد

 

آقای رئیس‌جمهور صبح امروز در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های کلان ملی و کارخانه‌های نوآوری با اشاره به توضیحاتی درخصوص تولید واکسن تب برفکی و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اظهار کرد: ساخت این واکسن یک کار تحقیقاتی و مداوم است. اینطور نیست که امروز یک چیزی ساخته شود و تا ۱۰ سال دیگر در خط تولید ادامه یابد. این یک تحقیق دائمی است.

این واکسن از جمله دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان محسوب می شود.

آقای دکتر روحانی با بیان اینکه سال‌های اخیر واکسن اهمیت بیشتری پیدا کرده است، گفت: مردم با واکسن و واکسیناسیون چه در زمینه مشکلات طیور و چه در زمینه مشکلاتی که اخیرا در حوزه کرونا با آن مواجه شدیم، بیشتر آشنا شده‌اند. همیشه برای ما تولید واکسن مهم بوده است و این اقدام یک کار پیشگیرانه و توانمندسازی موجودات و طیور است تا بتوانند در برابر بیماری‌ها بایستند.

او افزود: تولید واکسن برای طیور نوعی مقاوم سازی پرندگان و درنتیجه تامین امنیت سلامت جامعه است.

آقای رئیس جمهوری گفت: بسیار خوشحالیم که چهلمین پنجشنبه افتتاح های بزرگ به شرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا کرد.

وی با تاکید بر اهمیت واکسن‌های حوزه کشاورزی ادامه داد: برای تهیه این واکسن‌ها ۲۰۰ میلیون یورو در سال باید خریداری کنیم و این افتخاری است که خودمان  تولید می‌کنیم و ان شا الله صادر شود.

آقای دکتر روحانی افزود: این کارخانه‌های نوآوری و پارک ‌های فن‌آوری باعث می شود سلسله حرکت دانشگاهی ما قطع نشود. با این کارخا‌نه ها تحقیقات، تحصیل و پژوهش ما ادامعه پیدا می‌کند. بعد از ایمان که بالاترین قدرت فرهنگی ما است شاید هیچ قدرتی به اندازه قدرت علمی و فنآوری نباشد.

«آقای دکتر سورنا ستاری» معاون علمی ریاست جمهوری در این مراسم گفت: امروز دو واکسن در حوزه طیور رونمایی می شود و تا پایان سال، پانزده واکسن دیگر را نیز رونمایی خواهیم کرد.

او افزود: به زودی واردات واکسن های دام طیور به حداقل می رسد و در این خصوص به خودکفایی خواهیم رسید.

آقای دکتر ستاری گفت: ما موفق به تولید واکسن در حوزه آبزیان هم شده ایم که دو نوع از این واکسن ها نیز آماده رونمایی است.

طـرح تولیـد واکسـن آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان در شـرکت دانش بنیان پسـوک بـا هدف ایجـاد خودکفایـی در تولید واکسـن، به عنوان یکی از مهمترین و اسـتراتژیک ترین واکسـن های حوزه طیور است.

 اشـتغال زایـی پیـش بینـی شـده در ایـن طـرح، بیـش از ۳۰ نفـر بـه صـورت مسـتقیم و در بلندمدت بیـش از ۶۵۰ نفـر بـه صـورت غیـرمسـتقیم خواهـد بـود. ایـن واکســن در واقـع ویـروس کشـته شـده سـاب تایـپ H5N8 و ادجوانـت روغنـی است کـه ایمنـی مناسـبی را در طیـور ایجـاد می کند.

 

منبع سایت ریاست جمهوری:

https://www.president.ir/fa/119026

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*

    Captcha loading...