مدیر سامانه
20 پست ها

پیام تشکر مدیر عامل شرکت دانش بنیان پسوک از بازدید کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته – ایران پلکس تهران ۱۴۰۲ (Iran Plex)

پیام تشکر مدیر عامل شرکت دانش بنیان پسوک از بازدید کنندگان نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۲ همراهان، بزرگواران و بازدیدکنندگان محترم ضمن درود بی پایان بر شما،