مقالات

بیماریهای اسکلتی و حرکتی طیور با منشاء عوامل عفونی

مقدمه در طی 50 سال گذشته صنعت پرورش طیور در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته که منجر به تولید سویه های تجاری مرغ و بوقلمون با میزان وزن گیری بالا و رشد سریع گردیده است. به دنبال افزایش قابلیتهای پرورشی و نیز به علت عدم تناسب روند افزایش سریع

مروری بر بیماریهای باکتریایی تنفسی بوقلمون

 1- عفونت مایکوپلاسماها مایکوپلاسماها میکروارگانیسم هایی پروکاریوت هستند که برخلاف باکتریها فاقد دیواره سلولی بوده و دارای یک غشای پلاسمایی می باشند. این پروکاریوتهای بسیار کوچک اساساً دارای میزبان اختصاصی میباشند بطوریکه برخی از آنها فقط یک گونه را آلوده می سازند هر چند که در برخی موارد نیز ممکن

مروری بر بیماریهای روده ای بوقلمون

مقدمه هدف اصلی در پرورش طیور صنعتی تبدیل دان مصرفی به گوشت یا تخم می باشد و با توجه به نقش دستگاه گوارش در هضم و جذب مواد غذایی، سلامت آن در حفظ پتانسیل خوراک اخذ شده، اهمیت بسیار دارد. در امر پرورش بوقلمون های صنعتی نیز به علت میزان

مروری بر بیماریهای تنفسی ویروسی بوقلمون

مقدمه بیماریهای تنفسی یکی از معضلات اصلی پرورش بوقلمونهای صنعتی در تمام نقاط جهان می باشند. در سه دهه اخیر با انجام تغییرات ژنتیکی، سرعت رشد بوقلمونهای صنعتی نظیر سایر طیور پرورشی بسیار افزایش یافته است بطوریکه وزن بوقلمونهای نر نژاد سنگین در انتهای دوره پرورش 20 هفتگی، به بیش

بررسی عوامل شکست و موفقیت در واکسیناسیون طیور

در سالهای اخیر همگام با رشد و توسعه قابل توجه صنعت طیور، بیماریهای عفونی فراوانی در اغلب کشورهای جهان گله های طیور و در نهایت این صنعت را تهدید می کنند که در بسیاری از موارد در کنار رعایت اصول بهداشتی و بیوسکوریتی، واکسیناسیون به عنوان یکی از راهکارهای اصلی

آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان

اتیولوژی ویروس عامل بیماری که از ژانر INFLUENZAVIRUS در خانواده ORTHOMYXOVIRIDE قرار دارد، دارای سه تیپ A, B و C می باشد. تا امروز تمام سویه هائی که از پرندگان جدا شده اند به تیپ A تعلق داشته اند. در این ویروس دو نوع آنتی ژن، یکی به نام هماگلوتینین