بیماری های طیور

شکست واکسیناسیون در گله های طیور

عوامل مربوط به واکسن -عدم وجود آنتی ژن کافی در هر دز واکسن -عدم انتخاب سویه مناسب واکسن -عدم رعایت زنجیره سرما در حمل و نقل عوامل مربوط به اجرا -عدم رعایت اصول صحیح در هر کدام از روشهای واکسیناسیون عوامل مربوط به پرنده -وضعیت سلامت و تکامل سیستم ایمنی

بحران مقاومت باکتریها در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی

مقدمه ظهور سریع و ناگهانی مقاومت باکتریهای بیماریزا در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی میتواند اثر درمانی آنها را در جلوگیری و ریشه کنی بیماریها بخطر بیاندازد. توصیه های کاربردی، مناسب نمودن رژیم های درمانی و جلوگیری از انتقال بیماریها می توانند در مدیریت بحران مزبور نقش قابل توجهی داشته

نقش پروبیوتیک ها در صنعت مرغداری

خلاصه افزایش بهره وری صنعت مرغداری با موانع گوناگونی از قبیل ظهور ناگهانی عوامل بیماریزا و مقاومت داروئی در مقابل میکرواورگانیسم های بیماریزا همراه میباشد ضمناً مصرف بی رویه و حساب نشده مواد داروئی و مدیریت نامناسب نیز میتوانند در رشد و پرورش طیور اثر نامطلوبی داشته باشند. -در این

کنترل ایمنولوژیکی کوکسیدیوز در طیور

 خلاصه کوکسیدیوز ایجاد شده به وسیله گونه های متعدد جنس ایمریا عفونت شناخته شده ای است که خسارات فراوانی را در صنعت طیور ایجاد می نماید گونه های جنس ایمریا(Eimeria SPP)جهتتداوم بقاء خود در محیط خارج و در بدن میزبان حساس واجد روش مشخص و خاصی هستند که شامل مراحل

بیماریهای اسکلتی و حرکتی طیور با منشاء عوامل عفونی

مقدمه در طی 50 سال گذشته صنعت پرورش طیور در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته که منجر به تولید سویه های تجاری مرغ و بوقلمون با میزان وزن گیری بالا و رشد سریع گردیده است. به دنبال افزایش قابلیتهای پرورشی و نیز به علت عدم تناسب روند افزایش سریع

مروری بر بیماریهای باکتریایی تنفسی بوقلمون

 1- عفونت مایکوپلاسماها مایکوپلاسماها میکروارگانیسم هایی پروکاریوت هستند که برخلاف باکتریها فاقد دیواره سلولی بوده و دارای یک غشای پلاسمایی می باشند. این پروکاریوتهای بسیار کوچک اساساً دارای میزبان اختصاصی میباشند بطوریکه برخی از آنها فقط یک گونه را آلوده می سازند هر چند که در برخی موارد نیز ممکن

مروری بر بیماریهای روده ای بوقلمون

مقدمه هدف اصلی در پرورش طیور صنعتی تبدیل دان مصرفی به گوشت یا تخم می باشد و با توجه به نقش دستگاه گوارش در هضم و جذب مواد غذایی، سلامت آن در حفظ پتانسیل خوراک اخذ شده، اهمیت بسیار دارد. در امر پرورش بوقلمون های صنعتی نیز به علت میزان

مروری بر بیماریهای تنفسی ویروسی بوقلمون

مقدمه بیماریهای تنفسی یکی از معضلات اصلی پرورش بوقلمونهای صنعتی در تمام نقاط جهان می باشند. در سه دهه اخیر با انجام تغییرات ژنتیکی، سرعت رشد بوقلمونهای صنعتی نظیر سایر طیور پرورشی بسیار افزایش یافته است بطوریکه وزن بوقلمونهای نر نژاد سنگین در انتهای دوره پرورش 20 هفتگی، به بیش

بررسی عوامل شکست و موفقیت در واکسیناسیون طیور

در سالهای اخیر همگام با رشد و توسعه قابل توجه صنعت طیور، بیماریهای عفونی فراوانی در اغلب کشورهای جهان گله های طیور و در نهایت این صنعت را تهدید می کنند که در بسیاری از موارد در کنار رعایت اصول بهداشتی و بیوسکوریتی، واکسیناسیون به عنوان یکی از راهکارهای اصلی

آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان

اتیولوژی ویروس عامل بیماری که از ژانر INFLUENZAVIRUS در خانواده ORTHOMYXOVIRIDE قرار دارد، دارای سه تیپ A, B و C می باشد. تا امروز تمام سویه هائی که از پرندگان جدا شده اند به تیپ A تعلق داشته اند. در این ویروس دو نوع آنتی ژن، یکی به نام هماگلوتینین