بیماری های دام کوچک

نقد و تفسیری در مورد واکسنهای توکسوپلاسمایی در دامپزشکی
نقد و تفسیری در مورد واکسنهای توکسوپلاسمایی در دامپزشکی
خلاصه توکسوپلاسما گونده ای تک یاخته ای است درون سلولی و قادر است بیشتر حیوانات خون گرم را
واکسن های دامپزشکی
واکسن های دامپزشکی
خلاصه   اهداف مهم واکسن های دامپزشکی عبارتند از: اصلاح بهداشت و سلامتی دام، افزایش تولیدات دامی با قیمت
نئوسپورا کانینم و نئوسپوروزیس
نئوسپورا کانینم و نئوسپوروزیس
خلاصه نئوسپورا کانینم Neospora Caninum) ) ، تک یاخته ای است که اخیراً به عنوان عامل بیماری زای سقط جنین