بیماری های طیور

بحران مقاومت باکتریها در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی
بحران مقاومت باکتریها در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی
مقدمه ظهور سریع و ناگهانی مقاومت باکتریهای بیماریزا در مقابل آنتی بیوتیک های مصرفی میتواند اثر درمانی آنها
نقش پروبیوتیک ها در صنعت مرغداری
نقش پروبیوتیک ها در صنعت مرغداری
خلاصه افزایش بهره وری صنعت مرغداری با موانع گوناگونی از قبیل ظهور ناگهانی عوامل بیماریزا و مقاومت داروئی
کنترل ایمنولوژیکی کوکسیدیوز در طیور
کنترل ایمنولوژیکی کوکسیدیوز در طیور
 خلاصه کوکسیدیوز ایجاد شده به وسیله گونه های متعدد جنس ایمریا عفونت شناخته شده ای است که خسارات
بیماریهای اسکلتی و حرکتی طیور با منشاء عوامل عفونی
بیماریهای اسکلتی و حرکتی طیور با منشاء عوامل عفونی
مقدمه در طی 50 سال گذشته صنعت پرورش طیور در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته که منجر
مروری بر بیماریهای باکتریایی تنفسی بوقلمون
مروری بر بیماریهای باکتریایی تنفسی بوقلمون
 1- عفونت مایکوپلاسماها مایکوپلاسماها میکروارگانیسم هایی پروکاریوت هستند که برخلاف باکتریها فاقد دیواره سلولی بوده و دارای یک
مروری بر بیماریهای روده ای بوقلمون
مروری بر بیماریهای روده ای بوقلمون
مقدمه هدف اصلی در پرورش طیور صنعتی تبدیل دان مصرفی به گوشت یا تخم می باشد و با

    دیدگاهتان را بنویسید.