مقالات شرکت پسوک

ناقلین ویروس تب برفکی

ناقلین ویروس تب برفکی از جمله مهمترین شاخص های اپیدمیولوژیکی که سبب بقاء طولانی (چندین ماه و سال

ماندگاری ویروس

ماندگاری ویروس ویروس مولد بیماری تب برفکی از جمله مقاوم ترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشد

راههای انتقال بیماری تب برفکی

راههای انتقال بیماری : ویروس بیماری تب برفکی از راه های مستقیم و غیر مستقیم بشرح زیر انتقال

تاریخچه پرورش میگو
تاریخچه پرورش میگو
  امروزه تکثیر و پرورش آبزیان بویژه میگو ، به علت وجود پروتئین و مواد معدنی سرشار و همچنین
ريخت شناسي بدن ميگو
ريخت شناسي بدن ميگو
سخت پوستان (Crustacea) ، بزرگترین رده از شاخه بند پایان (Arthropoda) بوده که بیش از 42 هزار گونه
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
اپی ریتروزاونوزیس در انسان و دام
خلاصه: گونه های متفاوت جنس اپی ریتروزواون در گاو، گوسفند، بز، گربه، خوک و حتی انسان گزارش شده