بیماری های دام بزرگ

ناقلین ویروس تب برفکی

ناقلین ویروس تب برفکی از جمله مهمترین شاخص های اپیدمیولوژیکی که سبب بقاء طولانی (چندین ماه و سال ) ویروس تب برفکی در یک جمعیت میگردد و هر از چندگاه حتی با رعایت فاکتورهائی که در بحث انتقال مستقیم ( دام آلوده ) و غیرمستقیم ( عوامل محیطی و فیزیکی

ماندگاری ویروس

ماندگاری ویروس ویروس مولد بیماری تب برفکی از جمله مقاوم ترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشد . این ویروس قادر است در محیط خارج از بدن دام تا مدت 40 روز در بستر فضولات و ترشحات بدن زنده و عفونت زا باقی بمانند. و هفته ها در خوراک

راههای انتقال بیماری تب برفکی

راههای انتقال بیماری : ویروس بیماری تب برفکی از راه های مستقیم و غیر مستقیم بشرح زیر انتقال می یابد. روش انتقال مستقیم : مهمترین و اصلی ترین روش انتقال و انتشار بیماری بخصوص در کشورهای که بیماری به فرم بومی حضور داشته و اپیدمی های منطقه ای و یا

تغییرات آنتی ژنیکی میکرو ارگانیسم های بیماری زا به منظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان » دام» طیور و آبزیان

بسمه تعالی تغییرات آنتی ژنیکی میکروارگانیسم های بیماریزا بمنظور تداوم بقاء خود و مقابله با پاسخ های ایمنی انسان ، دام ، طیور و آبزیان تنظیم و تدوین ازگروه تحقیق و توسعه ، مستقر در دفتر مرکزی به سرپرستی دکتر رضا هاشمی فشارکی موسسات تحقیقاتی – تولیدی پسوک و فارمازند

جدیدترین اطلاعات در مورد پیرو پلاسموز تک سمی ها

بسمه تعالی جدیدترین اطلاعات در مورد پیروپلاسموز تک سمی ها تنظیم و تدوین از دکتر رضا هاشمی فشارکی ، دکتر ملیحه کسبی و دکتر جواد فضلی نیا گروه تحقیق و توسعه مستقر در دفتر مرکزی موسسات تحقیقاتی – تولیدی پسوک و فارمازند آذر ماه 1395 خلاصه: دو گونه بابزیا کابالی

نقدی بر واکسنهای ضد لیشمانیوز- در شرایط فعلی ما از نقطه نظر تولید واکسن های ضد لیشمانیوز در کجا هستیم؟

خلاصه لیشمانیوز بیماری است که با جراحات شدید و تغییرات مهم پوستی، پوستی مخاطی و علائم شدید احشائی و در نهایت مرگ فرد مبتلا همراه می باشد. سازمان جهانی بهداشت لیشمانیوز را به عنوان یک بیماری غیر قابل کنترل با ظهور ناگهانی در نظر گرفته است و طبق ارزیابیهای انجام

نقدی بر واکسنهای تخفیف حدت یافته تیلریوز گرمسیری، بابزیوز و ریکتزیوز و تداوم مصرف آنها

 - گرچه تحقیقات ژنومیک و پروتئومیک در شناسایی بیماریهای انسان، دام و طیور با پیشرفتهای قابل توجهی همراه می باشد ولی هنوز واکسنهایی که با استفاده از بیولوژی مولکولی تولید و در دسترس مصرف کننده قرار داده شود به بازار نیامده است و واکسنهای تخفیف حدت یافته تیلریوز، بابزیوز و

تفسیر و تعبیر مکانیسم هائی که ممکن است در مقاومت گوساله های جوان در مقابل بابزیوز گاوی نقش داشته باشند

خلاصه گوساله های آلوده به گونه های متفاوت بابزیا واکنش های حاد انگلی را نشان نمی دهند و میزان درصد  پارازیتمیا( میزان درصد گلبولهای قرمز آلوده ) پائین میباشد وجود یک چنین وضعیتی از بیماری برای حیوان آلوده چندان ضرری نداشته و در مقابل همین آلودگی نسبتا ضعیف میتواند منشاء

تعبیر و تفسیر روشهای تشخیصی تریپانوزومیاز در حیوانات اهلی و ارائه راه های مناسبتر

تریپانوزومیاز یکی از مهمترین بیماریهای خون در حیوانات اهلی است و گونه های مختلف جنس تریپانوزوم باعث عفونت در میزبانهای پستاندار می شود میزان گسترش بیماری، آزردگی بافتهای میزبان، میزان وجود تک یاخته¹ در خون حیوانات و تلفات ناشی از بیماری به جنس، گونه و حتی سویه های خاصی از

توكسوپلاسما

خلاصه کشف توکسوپلاسما گوندی در سال 1908 انجام شد که 100 سال از آن زمان می گذرد.چرخه کامل زندگی توکسوپلاسما زمانی کشف شد که در سال 1970 مشخص شد که یک انگل کوکسیدیایی به عنوان واسطه در گربه و همچنین همه حیوانات خونگرم و حتی در خانواده بجز گربه سانان