خلاصه
لیشمانیوز بیماری است که با جراحات شدید و تغییرات مهّم پوستی، پوستی مخاطی و علائم شدید احشائی و در نهایت مرگ فرد مبتلا همراه می باشد. سازمان جهانی بهداشت لیشمانیوز را به عنوان یک بیماری غیر قابل کنترل با ظهور ناگهانی در نظر گرفته است و طبق ارزیابیهای انجام شده سالانه دو میلیون مورد جدید لیشمانیوز در سطح جهانی ایجاد می گردد و در حال حاضر حدود دوازده میلیون نفر در کشورهای مختلف به لیشمانیوز آلوده هستند و روی هم رفته ۳۵۰ میلیون نفر در ۸۸ کشور در معرض خطر آلودگی به بیماری می باشند. درمان فعلی بیماری بر مبنای استفاده از تعداد معدودی دارو است که به دلیل قیمت بالا، سمیّت ، مشکل تجویز و عدم تأثیر آنها بخصوص در نقاط اندمیک، مصرف اینگونه داروها چندان قابل توجه نیست بنابراین ضرورت دارد تأکید نمائیم که مایه کوبی بهترین راه کنترل اشکال مختلف بیماری بوده و تولید واکسن بی ضرر، موّثر و باقیمت مناسب می تواند از نقطه نظر بهداشتی نهایت حائز اهمیّت باشد. ایمنی حاصله از واکسن های ساب یونیت ¹(Sub-unit Vaccines) و هم چنین واکسن های تهیه شده از سویه های زنده تخفیف حدّت یافته قابل توجه می باشد ولی متأسفانه مهمترین مانع در عدم دسترسی به یک واکسن موّثر برای جلوگیری از گسترش بیماری در انسان عبارت است از کافی نبودن اطلاعات به دست آمده از بررسیهای انجام شده در حیوانات  و کمبود اطلاعات مربوط به بررسیهای انجام شده در آزمایشگاه می باشد.